Animācijas darbnīca CEHS

2016. gada 18. februāris
Nav komentāru

Tik tikko bijām aizvērušās skolas durvis un pabeigsts 2011./ 2012. mācību gads, kad jau nākamajā nedēļā Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skola kopā ar biedrību BUMMS tās vēra atkal, lai no 4. līdz 15. jūnijam dotu iespēju 15 Stopiņu novada jauniešiem aktīvi, radoši darboties projektā “Animācijas darbnīca “CEHS””.
ja vispārizglītojošās skolas programma galvenokārt vērsta uz konkrētu zināšanu apguvi, tad animācijas darbnīca “CEHS” deva ieguldījumu jauniešu personības attīstības veicināšanā, integrēšanā citu vienaudžu vidū, kā arī sabiedrībā kopumā. jaunieši tika iepazīstināti ar animācijas plašajām pielietošanas iespējām (web lapas, kustīgas kartītes, spēles, scenogrājas elementi, reklāmas, utt).
Katram individuāli un strādājot grupās jauniešiem tika dota iespēja sevi pilnveidot un pozitīvi apliecināt radošā atmosfērā, darbojoties ar mūsdienīgiem tehniskiem līdzekļiem un tehnoloģijām. Dalībniekiem bija iespēja attīstīt savstarpējās komunikācijas un sadarbības prasmes, piemēram, spēju risināt problēmas, neparedzētas situācijas un kon iktus, kritiski vērtēt un pieņemt lēmumus, radošā komandā strādājot pie kopīga projekta – animācijas lmas izveidošanas.
ikviens dalībnieks varēja iejusties gan scenārija autora, gan režisora, gan tēlu un fonu mākslinieka lomā. Bija jāstrādā arī kā operatoram, gaismotājam un rekvizītu meistaram. katru sižetu jaunieši izspēlēja arī kustību teātra veidā, pēc tam tika zīmēts komikss, meklējot visizteiksmīgāko vizuālo risinājumu savas idejas atspoguļošanai.
Ļoti daudz pūļu prasīja atrast veidu, kā tikai ar vizuāliem paņēmieniem attēlot gan vajadzīgo laikmetu, gan iecerētās emocijas un darbību. Rezultātā katram tapa savs neliels animācijas lmas sižetiņš, un iegūtā daudzpusīgā pieredze noteikti kļūs par tramplīnu tālākai radošai darbībai vai pat nākotnes profesijas izvēlei.
Santa Podgaiska,
animācijas darbnīcu vadītāja

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *