Kontakti

ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA ‘BUMMS’

Reģ.Nr. 40008155671
Juridiskā adrese: Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu pagasts,          Ropažu novads, LV-2130
Faktiskā adrese: Institūta iela 14, 2.stāvs, Ulbroka, Stopiņu pagasts,          Ropažu novads, LV-2130
Banka: Swedbank, AS
Kods: HABALV22
Konts: LV 81 HABA 055 1028 513 455

 

 
DIĀNA LAGANOVSKA

Valdes locekle

Tālrunis: (+371) 29 15 16 06
E-pasts: diana.laganovska@inbox.lv

SANTA PODGAISKA

Valdes locekle

Tālrunis: (+371) 26 33 00 25
E-pasts: santa.podgaiska@gmail.com

ANITA VILERTE

Valdes locekle

Tālrunis: (+371) 29 51 55 68
E-pasts: anita.bumms@inbox.lv