Valsts konkurss profesionālas ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem