Zīmēšana 1.kurss. Dzīvības pilns, plaukstošs koka zars.