Zīmēšana 3. kurss. Simetriska cilindriska priekšmeta konstrukcija.