Interneta žurnāla “Satori” konkurss

http://satori.lv/konkurss
2014. gada 10. janvāris
Nav komentāru

Interneta žurnāls “Satori” sadarbībā ar “Lattelecom”, organizē ilustrāciju konkursu 7. – 12. klašu skolēniem, kurā iespējams iegūt planšetdatorus un citas balvas.

Konkursa noteikumi:
1. Konkursā var piedalīties ikviens 7. – 12. klases skolēns, kurš lasa interneta žurnālu “Satori” (www.satori.lv).
2. Konkursa dalībniekam ir jāizvēlas jebkurš interneta žurnāla “Satori” publicētais raksts, neatkarīgi no tā žanra – recenzija, prozas darbs, dzejoļu kopa, komentārs, intervija u.c. – un jārada ilustrācija izvēlētājai publikācijai. Ilustrācijas var būt radītas jebkādā tehnikā – tā var būt fotogrāfija, zīmējums, gleznojums, līmējums, kolāža, videodarbs u.c.
3. Darbam jāpievieno pamatojums, kāpēc ilustrācijai izvēlēta konkrētā publikācija, kā arī īss aprasts par tā autoru, norādot vārdu un uzvārdu, vecumu, skolu un klasi.
4.1. Skolēniem jāiesniedz savi darbi līdz katra mēneša 20. datumam. Darbus var sūtīt elektroniski uz epasta adresi satori@satori.lv vai fizisko adresi – Satori.lv, Ģertrūdes iela 42-5, LV-1011 – ar norādi “Ilustrāciju konkurss skolēniem”.
4.2. Ja konkursa dalībnieks par savu mediju izvēlējies video, tas ir jāuzlādē interneta vietnē “YouTube” un e-pasta vēstulē jānorāda saite uz to. Citi darbi digitālā formā, kuru izmērs pārsniedz 8 MB, jāiesniedz fiziskā nesējā (CD, DVD, zibatmiņā), sūtot to uz Satori redakciju.
5. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir tā autors, un piekrīt, ka viņa darbs var tikt publicēts interneta žurnālā Satori.lv un atrasties tur neierobežotu laiku.
6. Konkursa pusfinālisti un finālisti vai to likumīgie aizbildņi, ja konkursa dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, rakstiski apliecina, ka iesniegtais darbs ir konkursa dalībnieka radīts un visi dati par konkursa dalībnieku ir pareizi. Gadījumā, ja konkursā tiek iesniegts svešs darbs vai informācija par konkursa dalībnieku ir nepatiesa, konkursa dalībnieks vai tā likumīgais aizbildnis atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies konkursa organizētājam konkursa dalībnieka rīcības dēļ.
7. Konkursā nevar piedalīties interneta žurnāla “Satori” redakcijas un biedrības “Ascendum” darbinieku ģimenes locekļi.

Konkursa gaita:
Visi mēneša labākie darbi tiek publicēti interneta žurnālā “Satori”, saņem veicināšanas balvas un tiek izvirzīti konkursa nākamajai kārtai.
Konkursa otrajā kārtā interneta žurnāla “Satori redakcija” apkopo un izvērtē trīs mēnešu laikā izvēlētos labākos darbus, un vienu autoru apbalvo ar planšetdatoru. Kopumā konkursa norises laikā planšetdatorus saņems 4 labāko darbu autori, bet vismaz 12 autori saņems veicināšanas balvas.
Visus darbus izvērtē interneta žurnāla “Satori” redakcija.

Konkursa laiks:
Konkurss sāksies 2013. gada 1. novembrī un noslēgsies 2014. gada 1. novembrī. Pēdējie darbi var tikt iesūtīti līdz 2014. gada 20. oktobrim.

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *