Īstenoti divi VKKF projekti UMMS tehniskās bāzes uzlabošanai

2019. gada 11. septembris
Nav komentāru

Šogad Valsts kultūras kapitāla fonds (VKKF) ir atbalstījis divus projektus Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas (UMMS) tehniskās bāzes uzlabošanai. Projekti īstenoti līdz 2019.gada 31.augustam.
Projekta “VIZUĀLĀS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ” ietvaros iegādāti 14 molberti, kas veicinās kvalitatīvāku gleznošanas mācību priekšmeta programmas apguvi, palīdzēs sagatavot izglītojamos iestājeksāmeniem vidējās profesionālās vizuālās mākslas un dizaina izglītības iestādēs (kur gleznošana notiek uz molbertiem) un būtiski uzlabos gleznošanas mācīšanās kvalitāti un mākslas izglītības izcilību. Projekta kopējās izmaksas 630,00 eiro, kas 100% apmērā segts no VKKF finansējuma.
Projekta “SITAMINSTRUMENTU SPĒLES KLASES TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ” ietvaros iegādāts vibrofons. Projekta kopējais finansējums 3910,00 eiro, VKKF sniegtais atbalsts – 2000,00 eiro, kas sastāda 51,15% no kopējām projekta izmaksām. Projekta rezultātā pilnveidots UMMS sitaminstrumentu klases tehniskais aprīkojums, nodrošinot visaptverošu un konkurētspējīgu sitaminstrumentu programmas pasniegšanu un apguvi, kā arī nodrošināta augstas kvalitātes kolektīvās muzicēšanas ievirzes realizēšana, atbilstoši izglītības programmas prasībām, attīstīta vibrofona spēle un rasta iespēja realizēt vieslektoru un izpildītājmākslinieku apmeklējumu skolā dažādu meistarklašu un koncertu īstenošanai, izmantojot pilnveidoto sitaminstrumentu klases tehnisko aprīkojumu.

Projektu vadītāja
Ingrīda Birzniece-Ezera

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *