IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem

Konkursa nolikums