Konkursi

  • II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS 2018. gada 9. maijā rīko Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē.

Konkursa nolikums

Pielikums

Notis_Kustība I

Notis_Tautisks motīvs II

Notis_Skice III

  • III komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2018

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS 2018. gada 20. aprīlī rīko Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursu Dziedāšanā.

Konkursa nolikums

Pielikums

Notis_Cīrulīti-mazputniņ_I

Notis_Pieci-gadi-kalpiņš_I

Notis_Zvirbuli-zvirbuli_I

OBLIG_Notis_Neguli_saulīte_I

Notis_Lokaties-mežu-gali_II

Notis_Rikšiem-bēriti_II

Notis_Stādij-vienu-baltu_II

Notis_Vilciņš-zaki_II

OBLIG_Notis_Ziedi-balta-ābelīte_II

Notis_Man-dziesmiņu-nepietruka_III

Notis_Rindām-auga-ozoliņi_III

Notis_Skaisti-dzieda-lakstīgala_III

OBLIG_Notis_Skaista_skaista_III

Notis_Kur-tu-skriesi_IV

Notis_Noliecies-rudzu-druva_IV

Notis_Zaļa-mana-miežu-rija_IV

OBLIG_Notis_Vēja-māte_IV