IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS rīko Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa