V Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem

V Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS 2022.gada 28.aprīlī rīko Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē “FLAUTU BALSIS”.
Konkursa norise plānota klātienē, atbilstoši konkursa norises laikā Valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa