Keramikas vides objektu konkurss

Keramikas vides objektu konkurss

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS organizē KERAMIKAS VIDES OBJEKTU KONKURSU Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem, vecuma grupās: 7 – 11 gadi un 12 – 16 gadi.

Konkursa mērķis
• veicināt starpdisciplināru tēmu apguvi radošā mācību procesā;
• padziļināt izpratni par vizuāli plastiskās mākslas darbu pielietojumu apkārtējā vidē;
• veicināt izglītojamo sadarbību, darbu grupās;
• veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu un radošu sadarbību.

Konkursa nolikums

Konkursa izstādes atklāšanas norisināsies 2023. gada 21. augustā, savukārt laureātu izziņošana un apbalvošana notiks 2023. gada 25. septembrī, Institūta iela 1B, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.