Solfedžo

Solfedžo ir mācību priekšmets, kas veltīts muzikālās dzirdes attīstīšanai. Solfedžo pamatā ir dziedāšana ar nošu nosaukumiem. No šejienes radies nosaukums – solfedžo, kas izveidojies no nošu nosaukumiem – „ sol” un „ fa”. Dziedāšana ar nošu nosaukumiem attīsta un veido muzikālo dzirdi, kas sevī ietver: intonatīvo dzirdi – spēju intonēt gammas, intervālus, akordus, melodiskos vingrinājumus; harmonisko dzirdi – saklausīt un atšķirt akordus, intervālus; polifono dzirdi – sadzirdēt daudzbalsību; tembrālo dzirdi – atšķirt instrumentu tembrālo skanējumu, un iekšējo dzirdi. Muzikālās dzirdes attīstīšanai solfedžo mācību stundas ietver solmizāciju (dziedāšanu ar nošu nosaukumiem, tai skaitā – lasīšana no lapas), dzirdes analīzi (intervāli, akordi, ritmiskās figūras u.c.) un muzikālos diktātus, kas ietver solmizāciju un dzirdes analīzi. Neattīstot muzikālo dzirdi, par mūziķi kļūt nav iespējams, taču pilnīgi nemuzikālu cilvēku gandrīz nemaz nav. Zinātnieku daudzgadīgie pētījumi atklājuši, ka muzikālā dzirde ir 99% cilvēkiem. Jūs, kuri vēlas apgūt mūziku, noteikti neesat to 1% procentu skaitā, kuriem nav muzikālās dzirdes. Muzikālo dzirdi ir iespējams attīstīt, tikai kādam tas padodas vieglāk, citam ne tik viegli. Mērķtiecīgi un metodiski pildot vingrinājumus muzikālās dzirdes attīstīšanai, jūs pēc laika jutīsiet, ka mūzikas uztvere ir mainījusies un spēsiet saklausīt to, ko agrāk nedzirdējāt un kam nepievērsāt uzmanību.

Skolotāja

Solfedžo mācību priekšmeta programma

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *