Mūzikas teorija

Solfedžo ir mācību priekšmets, kas veltīts muzikālās dzirdes attīstīšanai. Solfedžo pamatā ir dziedāšana ar nošu nosaukumiem. No šejienes radies nosaukums – solfedžo, kas izveidojies no nošu nosaukumiem – „sol” un „fa”. Dziedāšana ar nošu nosaukumiem attīsta un veido muzikālo dzirdi, kas sevī ietver: intonatīvo dzirdi – spēju intonēt gammas, intervālus, akordus, melodiskos vingrinājumus; harmonisko dzirdi – saklausīt un atšķirt akordus, intervālus; polifono dzirdi – sadzirdēt daudzbalsību; tembrālo dzirdi – atšķirt instrumentu tembrālo skanējumu, un iekšējo dzirdi. Muzikālās dzirdes attīstīšanai solfedžo mācību stundas ietver solmizāciju (dziedāšanu ar nošu nosaukumiem, tai skaitā – lasīšana no lapas), dzirdes analīzi (intervāli, akordi, ritmiskās figūras u.c.) un muzikālos diktātus, kas ietver solmizāciju un dzirdes analīzi. Neattīstot muzikālo dzirdi, par mūziķi kļūt nav iespējams, taču pilnīgi nemuzikālu cilvēku gandrīz nemaz nav. Zinātnieku daudzgadīgie pētījumi atklājuši, ka muzikālā dzirde ir 99% cilvēkiem. Jūs, kuri vēlas apgūt mūziku, noteikti neesat to 1% procentu skaitā, kuriem nav muzikālās dzirdes. Muzikālo dzirdi ir iespējams attīstīt, tikai kādam tas padodas vieglāk, citam ne tik viegli. Mērķtiecīgi un metodiski pildot vingrinājumus muzikālās dzirdes attīstīšanai, jūs pēc laika jutīsiet, ka mūzikas uztvere ir mainījusies un spēsiet saklausīt to, ko agrāk nedzirdējāt un kam nepievērsāt uzmanību.

Mūzikas literatūra – tie nav tikai fakti par komponistiem un skaņdarbiem. Mūzikas literatūra – tā galvenokārt ir sajūtu māksla, jo mūzika ir sajūtas. Mūzika var patikt, var nepatikt, var pārsteigt un var pat šokēt, bet tā gandrīz nekad nevienu neatstās vienaldzīgu.
Katra komponista biogrāfijā atrodami tik daudzi interesanti un kuriozi fakti, ar kuru palīdzību mēs varam iegaumēt arī to „vajadzīgo”. Un tad jau arī mūzika paliek atmiņā.
Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību mūzikas literatūra ir kļuvusi par ļoti interesantu mācību priekšmetu. Galvenais – jācenšās radīt audzēkņos interese, un tad jau tas viņu entuziasms un zinātkāre nekur neizpaliks.
Mūzikas „īsto garšu” var sajust klātienē apmeklējot kādu skaistu koncertu, operas vai baleta izrādi. Un ja kādā no minētajiem sarīkojumiem redzu kādu savu audzēkni, esmu priecīga – tātad viņš ir ieinteresēts lietā, ko viņš dara. Lai mums visiem muzikāli daudzveidīgas emocijas!

Mācību plāns teorētiskajos mācību priekšmetos

Skolotājas

 

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *