ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBAS

2020. gada 21. marts
Nav komentāru

Cienījamie mūsu skolas audzēkņu vecāki!
Skolas pedagogi ir apzinājuši iespējamos variantus un metodes, kā sākt attālināto mācīšanas un mācīšanos procesu laika posmā no 23.03.-14.04.
• Pamatā būs saziņa un uzdevumu nodošana izmantojot e-klasi, e-pastu, mobilo tālruni individuālās konsultācijās un whatsapp.
• E-klasē tiks veikti ikdienas stundu ieraksti, stundas tēma un pievienoti failos veicamie uzdevumi, metodiskie norādījumi.
• Ja failus ar pievienotajiem uzdevumiem nebūs iespējams atvērt, jāzvana pedagogam, kurš uzdevumus iesūtījis un jāpaziņo par to, lai var rast risinājumu.
• Atgriezenisko saiti ar izpildītiem uzdevumiem jāsniedz savstarpēji vienojoties ar pedagogu par veidu, kā to veikt, līdz pedagoga norādītajam termiņam.
• Ja atgriezeniskā saite netiks sniegta, pedagogs ievieto e-klases žurnālā “n”, tādejādi atzīmejot, ka audzēknis nav piedalījies stundā.
• Ja radusies situācija, kas liedz nodot izpildītos patstāvīgos darbus un iespēju sniegt atgriezenisko saiti ar uzdevumu izpildi, lūdzu sazināties ar specialitātes vai priekšmeta pedagogu personiski.
• Izglītojamo darba process un uzdotie uzdevumi tiks vērtēti formatīvi, nevis atzīmju veidā.
Formatīvā vērtēšana ir pierādījumu iegūšana par skolēna sniegumu mācīšanās laikā, to interpretēšana un izmantošana, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par turpmākajiem mācību procesa soļiem. Formatīvo vērtēšanu īsteno skolotājs un skolēni partnerībā.
Formatīvajā vērtēšanā efektīvākais atgriezeniskas saites veids ir mutiski vai rakstiski komentāri.
Atgriezeniskā saite ir pats informācijas apmaiņas process, kas ir formatīvās vērtēšanas svarīgākā daļa. Tās laikā tiek dotas un saņemtas atbildes uz jautājumiem ne tikai par uzdevuma izpildi, bet arī par mācīšanās procesu un iespējām sevi vadīt uz izvirzīto mērķi.
• II semestra mācību plānā ievietotie pārbaudījumi – ieskaites, kontroldarbi, konkursi u.c. laika posmā no 23.03.-14.04. nenotiks.
• Neskaidrību gadījumā kontaktēties ar priekšmeta/specialitātes pedagogiem un kursa audzinātājiem e-klasē vai pa telefonu. Ja nav zināmi tiešās saziņas kontakti, zvanīt skolas direktorei Žannai Stankevičai -26897974 vai direktora vietniecei mācību darbā Santai Podgaiskai- 26330025.
Visa pamatā ir veiksmīga, saprotoša, un uz sadarbību vērsta savstarpējā komunikācija! Pēc iespējas sekmīgākai procesa realizācijai jāiesaistās mums visiem – pedagogiem – audzēknim – vecākiem! Lai mums izdodas!
Stipru veselību!

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *