Mācību procesa organizēšana pēc 10.01.2022.

2022. gada 4. janvāris
Nav komentāru

1. No 2022.gada 10.janvāra Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek klātienē un attālināti (MK Nr.720 5.33.), tajā var piedalīties visi izglītojamie (ar /bez vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta).

2. Profesionālās ievirzes izglītība klātienē nodrošināma drošā vidē (MK 720 5.32.1), ievērojot:
2.1. telpu platību uz katru bērnu (vismaz 3 m2);
2.2. telpu ventilācijas prasības;
2.3. izglītojamo skaits nodarbību grupā – līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās);
2.4. izglītojamie ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) algoritmam (vispārējās izglītības iestādē).

3. Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde mācību procesu rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī
(MK Nr. 720 5.36.1);

4. Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;

5. Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās (MK Nr. 720 5.35.).

6. Izglītojamie piedalās izglītības procesā klātienē, veicot Covid-19 antigēna skrīninga testu vai RNS noteikšanas testu atbilstoši SPKC algoritmam (MK Nr. 720 5.32.14.);

7. Nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt izglītības iestādi par ārpus izglītības iestādes veiktā Covid-19 antigēna skrīninga testa rezultātu uzrādot to skolas dežurantei;

8. Ja izglītojamā Covid-19 antigēna skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, izglītojamais izglītības iestādē atgriežas ar negatīvu laboratorijā veiktu RNS testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. Par pozitīvu Covid-19 antigēna skrīninga testa rezultātu nekavējoties informē izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā;

9. Ja interešu izglītībā piedalās pirmsskolas izglītojamie kopā ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma izglītojamie ne agrāk kā pirms 24 h vecāku uzraudzībā veic antigēna paštestu. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem (MK Nr. 720 5.33.2.).

10. Darbinieki, kuri strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas) un kuriem neorganizē skrīninga testēšanu vai kuriem tā nav veikta pēdējo 72 stundu laikā, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un viņiem nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā viņi bijuši tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss (MK Nr. 720 5.9.2).

Direktore Santa Podgaiska

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *