Par skolu

Par skolu

Vēsture

Profesionāla mūzikas izglītība Stopiņu novadā (toreiz vēl Stopiņu pagastā) sākās 1998. gada 22. jūlijā, kad Stopiņu pagasta padomes deputāti nolēma dibināt mūzikas skolu Ulbrokā. Par skolas direktori iecēla Vitu Paulāni. Pagāja divi gadi un 2000. gada 23. augustā mūzikas nodaļai tika pievienota mākslas nodaļa. Un tad jau skanīgais nosaukums – Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola.Kopš 2001. gada jūlija skolas direktore ir Vita Pinne. Līdzekļus Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai solidāri piešķir valsts un pašvaldība.

2013.gadā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai aprit 15 radoši darba gadi. Esam auguši no 52 līdz 292 audzēkņiem, no 7 līdz 27 pedagogiem, no 1 līdz 3 skolas darbiniekiem. Mūsu skolas 25 skolotājiem ir augstākā mūzikas vai mākslas izglītība, bet divas skolotājas to divu gadu laikā iegūs. ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3 pedagogi ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi, 10 – 3. kvalitātes pakāpi un 11 – 2. kvalitātes pakāpi. Skolotāji regulāri pilnveido sevi tālākizglītības kursos. Skolu šajos gados absolvējuši 186 audzēkņi 13 izglītības programmās – vizuāli plastiskā māksla (65), klavieru (27), akordeona (14), kokles (12), vijoles (14), ģitāras (6), flautas (14), klarnetes (8), saksofona (3), mežraga (1), trompetes (1), sitaminstrumentu spēle (3) un vokālā mūzika (18). Profesionālo izglītību mūzikas un mākslas jomā turpina 20% absolventi. Varam lepoties, ka absolvente Ieva Kalniņa atgriezusies savā skolā jau kā kokles spēles skolotāja. Daudzi mūsu skolas absolventi aktīvi darbojas novada pašdarbības kolektīvos.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas himna


Alvils Altmanis, Naula Dzirkale – “Mūsu laiks”

Mērķi

  • Radīt motivāciju un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;
  • Veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo un emocionālo attīstību;
  • Sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *