Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumi izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un Skolas nolikumu;

Noteikumi nosaka Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darba dienas organizāciju, tiesības un pienākumus, drošības un tiesību ievērošanas nosacījumus un kārtību.

UMMS iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo drošības noteikumi

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

IETEIKUMI

Ja Jums ir ieteikumi šo noteikumu uzlabošanā, droši rakstiet!

 Ieliec ķeksīti, lai mēs zinātu, ka neesi robots

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *