Mācību plāni

Mācību plāni

Šeit var apskatīt paredzēto mācību stundu skaitu katrā mācību priekšmetā 2017./2018. mācību gadam.
Mācību plāni 2017/2018

Mācību un pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada 2.semestrim

Mācību un pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada 1.semestrim

Ceturtdiena, 31.augusts
plkst.12.00 Skolas pedagoģiskās padomes sēde 33. telpa, Vita Pinne

Piektdiena, 1. septembris
plkst.13.00 Zinību dienas svinīgais pasākums Ulbrokas kutūras nama zāle, Vita Pinne

Pirmdiena, 4. septembris
plkst.13.00 Klavieru nodaļas metodiskā sanāksme 22. telpa, Līvija Mazurova
Ginta Stalidzāne

4.- 15.septembris
pēc saraksta ZAĻĀ PRAKSE – PLENĒRS Nacionālā botāniskajā dārzā Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 1.-7. kurss, Santa Podgaiska

Piektdiena, 29. septembris
plkst.13.00 Klavieru klase – tehniskā ieskaite
(divas gammas, etīde)(divas gammas, etīde, 11 akordi)2.-7. klase, 8. klase
22. telpa, Līvija Mazurova

Pirmdiena, 2. oktobris
plkst.16.00 Katrīnas Luīzes Avotiņas izstādes “Sapņu upe” apmeklējums Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 2., 5., 7. kurss Mākslas un tehnoloģiju kvartāls, Dace Balode

Pirmdiena, 2. oktobris
plkst.16.00 Koncerta apmeklējums – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai – 90, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas absolventu un mācībspēku koncerts Rīgas Latviešu biedrība, Daina Treimane, Kaspars Stankevičs

Piektdiena, 6. oktobris
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas absolventu laikmetīgās mākslas projekta – Jauno mākslinieku Rezidences izstāde MĪT Cekules dienas centrā, Santa Podgaiska
plkst.13.00 Vijoles klase – tehniskā ieskaite
(Re, Sol, La, etīde) (Sol, sol, La, la, Do, do, Fa, fa, si, Sib, Mib, Lab, 1-3 oktāvās, 1-2 etīdes, 1. klase
2.-7. klase
21. telpa, Laura Treide-Plaude

9.-13 oktobris
stundu laikā Kora klase – tehniskā ieskaite mācību priekšmetā Klavieres (divas gammas pēc programmas, etīde), (11 akordi no skaņas do, fa, sol, 2.-7. kora klase
8. klase
nodarbību telpās, Ginta Stalidzāne

Otrdiena, 10. oktobris
plkst.15.00 Katrīnas Luīzes Avotiņas izstādes “Sapņu upe” apmeklējums Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 4.a,4.b,6. kurss Mākslas un tehnoloģiju kvartāls, Dace Balode

Piektdiena, 13. oktobris
plkst.17.00 Draudzības koncerts-izstāde ar Staša Vaiņunas Palangas Mūzikas un mākslas skolu Ulbrokas kutūras nama zāle, Vita Pinne, Santa Podgaiska, Anita Rieksta

Sestdiena, 14. oktobris
plkst.12.00 Katrīnas Luīzes Avotiņas izstādes “Sapņu upe” apmeklējums kopā ar Staša Vaiņunas Palangas Mūzikas un mākslas skolu Mākslas un tehnoloģiju kvartāls, Dace Balode

Pirmdiena, 16. oktobris
plkst.19.10 Nobeiguma darbu starpskate 11. telpa, Santa Podgaiska

Otrdiena, 17. oktobris
plkst.15.00 Sitaminstrumentu spēle – tehniskā ieskaite
(viena mažora gamma)(divas mažora, divas minora gammas ar attiecīgās klases zīmju skaitu, 3 etīdes mazajām bungām)1. klase, 2.-6. klase
25. telpa, Mikus Bāliņš

Trešdiena, 18. oktobris
plkst.16.15 Akordeona klase – tehniskā ieskaite (gammas, etīde) 36. telpa, Anita Rieksta

Ceturdiena, 19. oktobris
plkst.15.00 Flautas, Mežraga, Trompetes klase – tehniskā ieskaite
Fa-re, Sol-mi, divas etīdes
Re-si, Sib-sol, divas etīdes
La-fa#, Mib-do, divas etīdes (tercas)
Mi-do#, Lab-fa, (D7, VIIpm7), divas etīdes
Visas gammas līdz 4 zīmēm, divas etīdes
2. klase
3. klase
4. klase
5. klase
6.,7. klase

31. telpa, Daina Treimane, Kaspars Stankevičs
plkst.15.00 Ģitāras klase – tehniskā ieskaite (gammas, etīde) 2.-6. klase 32. telpa, Kristaps Hermanis
plkst.16.00 Kokles klase – tehniskā ieskaite (vingrinājumi, etīde, ansambļa skaņdarbi) 2.-5. klase 34. telpa, Ieva Kalniņa
plkst.16.00 Kora klase – tehniskā ieskaite (vokalīze, tautas dziesma, dzejolis) 2.-7. klase 34. telpa, Ina Ekarte

Piektdiena, 20. oktobris
plkst.16.15 Klarnetes, Saksofona klase – tehniskā ieskaite (gammas, divas etīdes)2.-6. klase 31. telpa, Alvils Altmanis
plkst.19.00 Jauniešu laikmetīgās Mākslas triennāles Eksperimenta! 2017 atklāšana Tallina, Santa Podgaiska

Piektdien, 27. oktobris
plkst.10.00 Akordeona klase – 35. Starptautiskais akordeonistu konkurss Lija Šumere, Karolīna Arbuzova Pērnavā, Igaunija, Anita Rieksta

Svētdien, 29. oktobris

plkst.12.00 Vijoles klase – Putnu opera apmeklējums 1.-7. klase LNOB teātris, Laura Treide-Plaude

Piektdiena, 3. novembris
plkst.10.00 Akordeona klase – III Starptautiskais akordeonistu konkurss Prāgā (Čehija) Karolīna Arbuzova, Anita Rieksta

Otrdiena, 7. novembris
plkst.15.00 Gatavojoties Valsts konkursam, mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku 4., 5., 6. kurss Santa Podgaiska

Trešdiena, 8. novembris
Akvareļu izstāde “Latvijai” Stopiņu novada domes telpas,3. kurss Santa Podgaiska

Ceturtdiena, 9. novembris
plkst.15.00 Gatavojoties Valsts konkursam, mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku 1., 2., 3., 7. kurss Santa Podgaiska
plkst.16.00 Koncerts Stopiņu pamatskolas PII Skolas audzēkņi Vita Pinne

Piektdiena, 10. novembris
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas absolventu laikmetīgās mākslas projekta – Jauno mākslinieku Rezidences izstāde MĪT Ulbrokas dienas centrs, Santa Podgaiska, Rolands Vēgners

Pirmdiena, 13. novembris
plkst.16.15 Svinam Latvijas svētkus! Visi skolas audzēkņi un pedagogi, Ulbrokas kultūras nama zālē,
Vita Pinne, Santa Podgaiska, Žanna Stankeviča

Ceturtdiena, 16. novembris
plkst.18.00 KORIS – koncerts “Mēs Latvijai” Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, UMMS koris Sabīne Balode

22.- 28. novembris
stundu laikā Vispārējās klavieres – kontrolstunda nodarbību telpās, 3.-8. instrumentspēles klase, Ginta Stalidzāne

Ceturtdiena, 23. novembris
plkst.16.15 Kora klase – noklausīšanās konkursam Putnu bērni 1.-8. klase, Ulbrokas kultūras nams, Ina Ekarte

Piektdien, 24. septembris
plkst.18.00 Klavierspēles skolotājas Natālijas Fjodorovas audzēkņu vakars Ulbrokas kultūras nama zālē, Natālija Fjodorova

Sestdiena, 25. novembris
plkst.12.00 Kora klase – konkurss Putnu bērni Izvirzītie kora klases audzēkņi, Rīgas Tehniskā universitāte, Sabīne Balode

Svētdiena, 26. novembris
plkst.12.00 Kora klase – konkurss Putnu bērni Izvirzītie kora klases audzēkņi, Rīgas Tehniskā universitāte, Sabīne Balode

Ceturtdiena, 30. novembris
plkst.16.00 Pierīgas mūzikas skolu akordeonistu koncerts – festivāls Ulbrokas kultūras nams, Akordeona klases audzēkņi, Anita Rieksta

Ceturtdiena, 1. decembris
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; minora trīs veidi; T53 apvērsumi, S53, D53; metrs 3/8, grupēšana 3/8, 2/4, 4/4,3/4; basa atslēga; intervāli T1, T8, T4, T54, l3, m3, l2, m2, l6, m6; noturīgie intervāli; ritma grupa: ceturtdaļnots ar punktu
34. telpa, 3.a II grupa, Inta Kalniņa
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Mažori līdz divām zīmēm, minoru trīs veidi līdz 2 zīmēm; nošu ilgumi: sešpadsmitdaļnotis; grupēšana 2/4,3/4, 4/4; intervāli: T1, T4, T5, T8, l3, m3, l2, m2; basa atslēga
34. telpa, 2.c grupa, Inta Kalniņa

Pirmdiena, 4. decembris
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Nošu ilgumi: ceturtdaļnots, pusnots, astotdaļnots;
Pauzes: ceturtdaļpauze, astotdaļpauze; grupēšana 2/4, 3/4, 4/4. Alterācijas zīmes diēzs, bemols. Do, Fa, Sol mažors, noturīgās pakāpes, T53, tetrahords.
34.telpa, 1.c grupa, Inta Kalniņa
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, akordi M53, M63, M64, intervāli
34.telpa, 3.a II grupa, Inta Kalniņa
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, M53, m53, intervāli: T1, T4, T5, T8, l3, m3, l2, m2
34.telpa, 2.c grupa, Inta Kalniņa

Otrdiena, 5. decembris
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Tonalitātes līdz 3 zīmēm; noturīgie intervāli; T1, T4, T5, T8, l2, m2, l3, m3, l6, m6; S53, D53; T53 apvērsumi; basa atslēga; grupēšana 3/8
34.telpa, 3.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Gammas līdz 3 zīmēm, Mi mažors-do# minors; T53 apvērsumi, S53, D53, D7; intervāli: tīrie un l2, m2, l3, m3, l6, m6; basa atslēga, grupēšana: tim-ri, ti-tiri, tiri-ti
33.telpa, 4.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Gammas līdz 4 zīmēm; visi vienkāršie intervāli, l2, m7 ar atrisinājumiem; T53 apvērsumi, S53 apvērsumi, D53 apvērsumi, kadences, D7, pmVII53; basa atslēga; grupēšana 3/8, 6/8
33.telpa, 5.a grupa, Žanna Stankeviča

Trešien, 6. decembris
plkst.16.00 Kora klase – mācību koncerts (divas solo dziesmas, tautas dziesma) 34.telpa, 2.-8. klase, Ina Ekarte

Ceturtdiena, 7. decembris
plkst.15.00 Ģitāras spēle – mācību koncerts (divi dažāda rakstura skaņdarbi) 20.telpa, 2.-3. klase, Kristaps Hermanis
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; minora trīs veidi; T53 apvērsumi, S53, D53; metrs 3/8, grupēšana 3/8, 2/4, 4/4,3/4; basa atslēga; intervāli T1, T8, T4, T54, l3, m3, l2, m2, l6, m6; noturīgie intervāli, ritma grupa: ceturtdaļnots ar punktu
33.telpa, 3.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.00 Ģitāras spēle – mācību koncerts (divi dažāda rakstura skaņdarbi) 20.telpa, 2.-3. klase, Kristaps Hermanis
plkst.16.00 Kora klase – mācību koncerts (divas solo dziesmas, tautas dziesma) 34.telpa, 2.-8. klase, Ina Ekarte
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Gammas līdz 4 zīmēm; visi vienkāršie intervāli, l2, m7 ar atrisinājumiem; T53 apvērsumi, S53 apvērsumi, D53 apvērsumi, kadences, D7, pmVII53; basa atslēga; grupēšana 3/8, 6/8
33.telpa, 4.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Mažori līdz divām zīmēm, minoru trīs veidi līdz 2 zīmēm; nošu ilgumi: sešpadsmitdaļnotis; grupēšana 2/4,3/4, 4/4; intervāli: T1, T4, T5, T8, l3, m3, l2, m2; basa atslēga
33.telpa, 2.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.30 Ģitāras spēle – mācību koncerts (divi dažāda rakstura skaņdarbi) 20.telpa, 4.-6. klase, Kristaps Hermanis
plkst.18.40 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Tonalitātes līdz 5 zīmēm, D7 apvērsumi, harmoniskais mažors, pm7, pl2, vienkāršie intervāli, raksturīgie intervāli, akordi un apvērsumi, basa atslēga, grupēšana
33.telpa, 5.b grupa, Žanna Stankeviča

Piektdiena, 8. decembris
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Mažori līdz divām zīmēm, minoru trīs veidi līdz 2 zīmēm; nošu ilgumi: sešpadsmitdaļnotis; grupēšana 2/4,3/4, 4/4; intervāli: T1, T4, T5, T8, l3, m3, l2, m2; basa atslēga
33. telpa, 2.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, intervāli, M53, m53, M63, m63, M64, m64
33. telpa, 3.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts; intervāli; akordi: M53, M63, M64, m53, m63,m64, D7
33. telpa, 4.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts; intervāli; akordi; ASE
33. telpa, 5.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.55 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Tonalitātes līdz 6 zīmēm, akordi un to apvērsumi: T53, S53, D53, D7; pmII53, pmVII53; pārtrauktā kadence; senās skaņkārtas; enharmoniskās un vienvārda tonalitātes; grupēšana 5/8, 3/8, 6/8; visi vienkāršie intervāli un raksturīgie intervāli
33. telpa, 7.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.18.00 Sitaminstrumentu klase – atklātais mācību koncerts ar vecākiem (viens skaņdarbs),(divi dažāda rakstura skaņdarbi),(izvērstas formas skaņdarbs) 33. telpa, MDA klase, 1.-5. klase, 6. klase, Mikus Bāliņš

Pirmdiena, 11. decembris
Stundu laikā Kora klase – mācību koncerts/noklausīšanās mācību priekšmetā Klavieres (polifona rakstura skaņdarbs, skaņdarbs),(polifonija, skaņdarbs)
nodarbību telpās, 2.-7., 8. klase, Ginta Stalidzāne
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Nošu ilgumi: ceturtdaļnots, pusnots, astotdaļnots; Pauzes: ceturtdaļpauze, astotdaļpauze; grupēšana 2/4, 3/4, 4/4. Alterācijas zīmes diēzs, bemols. Do, Fa, Sol mažors, noturīgās pakāpes, T53, tetrahords.
33. telpa, 1.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Do, Fa, Sol mažoru gammas; T53; iepriekš klasē apgūti vingrinājumi, ritmizēšana.
34. telpa, 1.c grupa, Inta Kalniņa
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, akordi M53, M63, M64, intervāli
33. telpa, 3.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, intervāli un akordi, ASE
33. telpa, 4.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, M53, m53, intervāli: T1, T4, T5, T8, l3, m3, l2, m2
33. telpa, 2.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.55 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Tonalitātes līdz 5 zīmēm, harmoniskais mažors, pl2, pm7, raksturīgie intervāli, vienkāršie intervāli, D7 apvērsumi, pl4, pm5 dabiskajās skaņkārtās, basa atslēga, grupēšana
33. telpa, 6.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.18.40 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, akordu elementi, intervālu elementi, ASE, ISE
33. telpa, 5.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.19.00 Akordeona klase – koncerts vecākiem Ulbrokas kultūras nama zālē, Akordeona klases audzēkņi, Anita Rieksta
plkst.19.10 Skate – Nobeiguma darbs materiālā 11. telpa, 7.kurss, Santa Podgaiska

Otrdiena, 12. decembris
plkst.14.30 Vijoles klase – mācību koncerts/Valsts konkursa I kārta 21. telpa, 1.-7. klase, Laura Treide-Plaude
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts, M53, m53, intervāli: T1, T4, T5, T8, l3, m3, l2, m2
33. telpa, 2.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Gammas līdz 3 zīmēm, noturīgie intervāli, intervāli no skaņas, akordi, vingrinājums
33. telpa, 4.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Tonalitātes līdz 3 zīmēm; akordi T53 un apvērsumi, S53, D53; intervāli tonalitātē un no skaņas; vingrinājums
33. telpa, 3.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.00 Klavieru klase – noklausīšanās (polifonija, izvērstas formas skaņdarbs Ulbrokas kultūras nama zālē, 8.klase, Līvija Mazurova
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 4 zīmēm; intervāli tonalitātē un no skaņas; akordi un to apvērsumi, D7, pmVII 53; intervāli ar atrisinājumiem; kadences; solfedžēšana no lapas
33. telpa, 5.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.55 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Diktāts; akordu un intervālu elementi; ASE; ISE
33. telpa, 7.a grupa, Žanna Stankeviča

Trešdiena, 13. decembris
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Nošu ilgumi: ceturtdaļnots, pusnots, astotdaļnots;
Pauzes: ceturtdaļpauze, astotdaļpauze; grupēšana 2/4, 3/4, 4/4. Alterācijas zīmes diēzs, bemols. Do, Fa, Sol mažors, noturīgās pakāpes, T53, tetrahords.
33. telpa, 1.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Akordeona klase – mācību koncerts (polifonija, skaņdarbs) 36. telpa, 2.-5. klase, Anita Rieksta
plkst.17.00 Akordeona klase – mācību koncerts (polifonija, skaņdarbs) 36. telpa, 6. klase, Anita Rieksta

Ceturtdiena, 14. decembris
plkst.14.45 Akordeona klase – mācību koncerts (polifonija, skaņdarbs) 36. telpa, 1. klase, Anita Rieksta
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Do, Fa, Sol mažoru gammas; T53; iepriekš klasē apgūti vingrinājumi, ritmizēšana.
33. telpa, 1.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.00 Flautas, Mežraga, Trompetes klase – mācību koncerts (divi dažāda rakstura skaņdarbi) Ulbrokas kultūras nama zālē, 2.-7. klase, Daina Treimane, Kaspars Stankevičs
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; T53 apvērsumi, S53, D53; intervāli no skaņas, noturīgie intervāli tonalitātē; vingrinājums
33. telpa, 3.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.00 Kokles klase – mācību koncerts (divi dažāda rakstura skaņdarbi) 20. telpa, 2.-5. klase, Ieva Kalniņa
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; intervāli tonalitātē un no skaņas; akordi un to apvērsumi, D7, pmVII 53; intervāli ar atrisinājumiem; kadences; solfedžēšana no lapas
33. telpa, 4.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažoru un minoru gammas līdz 2 zīmēm (dabiskie minori), no skaņas intervāli T4, T5, L3, L2, klasē apgūtie vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 2.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.55 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažoru un minoru gammas līdz 2 zīmēm (dabiskie minori), no skaņas intervāli T4, T5, L3, L2, klasē apgūtie vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 6.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.18.40 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Tonalitātes līdz 3 zīmēm, akordi un intervāli tonalitātē un no skaņas, akordu un intervālu secības, solfedžēšana no lapas
33. telpa, 5.b grupa, Žanna Stankeviča

Piektdiena, 15. decembris
plkst.14.00 Klavieru klase – mācību koncerts (polifonija, divi dažāda rakstura skaņdarbi) Ulbrokas kultūras nama zālē, 1.-7. klase, Līvija Mazurova
plkst.14.00 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Do, Fa, Sol mažoru gammas; T53; iepriekš klasē apgūti vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 1.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Do, Fa, Sol mažoru gammas; T53; iepriekš klasē apgūti vingrinājumi, ritmizēšana
34. telpa, 1.c grupa, Inta Kalniņa
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažoru un minoru gammas līdz 2 zīmēm (dabiskie minori), no skaņas intervāli T4, T5, L3, L2, klasē apgūtie vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 2.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; T53 apvērsumi, S53, D53; intervāli no skaņas, noturīgie intervāli tonalitātē; vingrinājums
34. telpa, 3.a II grupa, Inta Kalniņa
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Tonalitātes līdz 3 zīmēm; akordi T53 un apvērsumi, S53, D53; intervāli tonalitātē un no skaņas; vingrinājums
33. telpa, 3.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Gammas līdz 3 zīmēm, noturīgie intervāli, intervāli no skaņas, akordi, vingrinājums
33. telpa, 4.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažoru un minoru gammas līdz 2 zīmēm (dabiskie minori), no skaņas intervāli T4, T5, L3, L2, klasē apgūtie vingrinājumi, ritmizēšana
34. telpa, 2.c grupa, Inta Kalniņa
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 4 zīmēm; intervāli tonalitātē un no skaņas; akordi un to apvērsumi, D7, pmVII 53; intervāli ar atrisinājumiem; kadences; solfedžēšana no lapas
33. telpa, 5.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.55 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Tonalitātes līdz 4 zīmēm, akordi, intervāli tonalitātē un no skaņas; ISE, ASE, solfedžēšana no lapas
33. telpa, 7.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.18.00 Klarnetes, Saksofona klase – mācību koncerts Alvils Altmanis

Sestdiena, 16. decembris
plkst.11.10 Vijoles klases draudzības koncerts ar Juglas Mūzikas skolas vijoles klases audzēkņiem un pedagogiem Ulbrokas kultūras nama zālē, Vijoles klases audzēkņi, Laura Treide-Plaude

18.-21. decembris
stundu laikā Vizuāli plastiskās mākslasnodaļas audzēkņu I pusgada mācību darbu skate Nodarbību telpās, MĀCĪBU STUNDAS AUDZĒKŅIEM NENOTIEK, Santa Podgaiska

Pirmdiena, 18. decembris
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Do, Fa, Sol mažoru gammas; T53; iepriekš klasē apgūti vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 1.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Do, Fa, Sol mažoru gammas; T53; iepriekš klasē apgūti vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 1.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; T53 apvērsumi, S53, D53; intervāli no skaņas, noturīgie intervāli tonalitātē; vingrinājums
33. telpa, 3.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.15.30 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; T53 apvērsumi, S53, D53; intervāli no skaņas, noturīgie intervāli tonalitātē; vingrinājums
34. telpa, 3.a II grupa, Inta Kalniņa
plkst.16.15 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažori, minori līdz 3 zīmēm; intervāli tonalitātē un no skaņas; akordi un to apvērsumi, D7, pmVII 53; intervāli ar atrisinājumiem; kadences; solfedžēšana no lapas
33. telpa, 4.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažoru un minoru gammas līdz 2 zīmēm (dabiskie minori), no skaņas intervāli T4, T5, L3, L2, klasē apgūtie vingrinājumi, ritmizēšana
34. telpa, 2.c grupa,Inta Kalniņa
plkst.17.10 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Mažoru un minoru gammas līdz 2 zīmēm (dabiskie minori), no skaņas intervāli T4, T5, L3, L2, klasē apgūtie vingrinājumi, ritmizēšana
33. telpa, 2.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.17.55 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Tonalitātes līdz 4 zīmēm, akordi un to apvērsumi, harmoniskais mažors, raksturīgie intervāli tonalitātē, vienkāršie intervāli no skaņas, akordi no skaņas, ISE, ASE, solfedžēšana no lapas
33. telpa, 6.a grupa, Žanna Stankeviča
plkst.18.40 Solfedžo – kontrolstunda (praktiskā)
Tonalitātes līdz 3 zīmēm, akordi un intervāli tonalitātē un no skaņas, akordu un intervālu secības, solfedžēšana no lapas
33. telpa, 5.b grupa, Žanna Stankeviča

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *