Mācību plāni

Mācību plāni

Šeit var apskatīt paredzēto mācību stundu skaitu katrā mācību priekšmetā 2017./2018. mācību gadam.
Mācību plāni 2018/2019

Mācību un pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada 1.semestrim

Mācību un pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada 1.semestrim

Pirmdiena, 3. septembris
plkst.14.00 Zinību dienas svinīgais pasākums Ulbrokas kutūras nama zāle, Vita Pinne

Pirmdiena, 3. septembris
Zīmējumu izstāde “Kā uz to paskatās“
Grafikas izstāde “Mans pūkainais draugs“
Keramikas izstāde “Tautu meitas un torņi”
Gleznošanas un kompozīcijas 2017./2018.m.g. darbu izstāde
1. stāva vestibils, Izstāžu zāle, UMMS kāpņu telpa, Dace Balode, Daira Tropa, Rolands Vēgners

Trešdiena, 5.septembris
16.00 Mākslas nodaļa – Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāles apmeklējums Visi skolas izglītojamie, Mācību telpas, Vita Pinne

10.-21. septembris
Stundu laikā Izglītojamo instruktāžas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 5.,7. kurss, Vēsturiskā LU Bioloģijas fakultāte, Santa Podgaiska

Pirmdiena, 10. septembris
Linogriezumu izstāde “Mīļdzīvnieku portreti“ Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 5.kurss,2017./2018.m.g. garfikas darbi, Stopiņu novada dome, Dace Balode

Otrdiena, 11. septembris
plkst.16.00 Izstādes IDENTITĀTE, 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais” apmeklējums Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 4., 6.kurss, Izstāžu zāle Arsenāls, Daira Tropa

Trešdiena, 12. septembris
plkst.19.00 Vecāku sapulce Akordeona, Vijoles, Kokles, Ģitāras spēles izglītojamo vecāki, Izstāžu zāle, Vita Pinne

Ceturtdiena, 13. septembris
plkst.16.00 Izstādes IDENTITĀTE, 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais” apmeklējums Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 3.,5.,7.kurss, Izstāžu zāle Arsenāls, Daira Tropa

Ceturtdiena, 13. septembris
plkst.18.00 Vecāku sapulce Pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles izglītojamo vecāki, Izstāžu zāle, Vita Pinne

Ceturtdiena, 13. septembris
plkst.19.00 Vecāku sapulce Vizuāli plastiskas mākslas nodaļas izglītojamo vecāki, Izstāžu zāle, Vita Pinne

25.-28. septembris
Skolas akreditācija Vita Pinne

Ceturtdiena, 27. septembris
plkst.19.00 Koncerts “Labs ar labu saderēja” Mūzikas nodaļas kolektīvi, Ulbrokas kultūras nams, Vita Pinne

Sestdiena, 29. septembris
plkst.14.00 Koncerts “Zelta, Smaragda un Dimanta kāzu jubilāru godināšanas pasākums” Mūzikas nodaļas izglītojamie, Ulbrokas kultūras nams, Vita Pinne

Pirmdiena, 1. oktobris
stundu laikā Klavierspēle – Tehniskā ieskaite 2.-8. klase, Ginta Stalidzāne

Otrdiena, 2. oktobris
stundu laikā Klavierspēle – Tehniskā ieskaite 2.-8. klase, Ginta Stalidzāne

4., 5. oktobris
stundu laikā Kora klase – Tehniskā ieskaite – Klavieres 2.-8. klase, Ginta Stalidzāne

5. oktobris
Zīmējumu izstāde “Vilki un lāči” 3.-7. kurss, Upesleju dienas centrs, Dace Balode

Ceturtdiena, 11. oktobris
plkst.15.00 Sitaminstrumentu spēle – Tehniskā ieskaite MDA – 6. klase, 25. telpa, Mikus Bāliņš

Piektdiena, 12. oktobris
plkst.15.00 Vijoles spēle – Tehniskā ieskaite 2.-8. klase, 21. telpa, Laura Treide-Plaude

Svētdiena, 14. oktobris
plkst.16.00 Kokļu mūzikas koncerta apmeklējums veltīts Latvijas valsts simtgadei Stīgu vertikāle Kokles klases izglītojamie un vecāki, Kultūras pils Ziemeļblāzma, Ieva Kalniņa

Pirmdiena, 15. oktobris
plkst.15.00 – 16.30 Tehniskā ieskaite – Flautas spēle, Trompetes un Mežraga spēle 2. -5. klase, 37. telpa, Daina Treimane, Kaspars Stankevičs
plkst.19.20 Noslēguma darbs mācību priekšmetā Darbs materiālā skates 7.kurss, 11. telpa, Santa Podgaiska

16.- 19. oktobris
stundu laikā Mācību darbu starpskates visos mācību priekšmetos 11., 14. telpa, Santa Podgaiska

Otrdiena, 16. oktobris
plkst.16.15 Tehniskā ieskaite – Klarnetes spēle, Saksofona spēle 31. telpa, Alvils Altmanis

Trešdiena, 17. oktobris
plkst.16.00 Tehniskā ieskaite – Kokles spēle 2.-6.klase, 20. telpa, Ieva Kalniņa
plkst.17.10 Tehniskā ieskaite – Akordeona spēle 2.-6.klase, 36. telpa, Anita Rieksta
plkst.19.30 Skolas padomes sanāksme Padomes locekļi, Izstāžu zāle, Vita Pinne

Cetrtdiena, 18. oktobris
plkst.16.00 Koncerts – pasaka “Rudens rūķis arājiņš” Jaunāko klašu izglītojamie, Stopiņu pamatskolas PII, Vita Pinne
plkst.18.00 Tehniskā ieskaite – Ģitāras spēle 2.-6. klase, 20. telpa, Kristaps Hermanis

22. - 26. oktobris
plkst.10.00 Izglītojamo rudens brīvdienas

26. - 27. oktobris
plkst.12.00 II starptautiskais Vaclava Furmanoviča vārdā nosauktais akordeonistu konkurss-festivāls Akordeona klases izglītojamie, Viļņas Jaunā mūzikas skola, Anita Rieksta

6.-9. novembris
Akcija “Man uzauga ozoliņš, sudrabiņa lapiņām” Mākslas nodaļa, iztāžu zālē, Santa Podgaiska

Trešdiena, 7. novembris
plkst.16.00 Pierīgas mūzikas skolu akordeonistu draudzības koncerts Akordeona klases izglītojamie, Babītes kultūrizglītības centrs, Anita Rieksta

8. - 10. novembris
XII starptautiskais akordeonistu konkurss-festivāls “Jautrais akordeons” Šauļos Akordeona klases izglītojamie, Šauļu Sauļus Sondecka mākslu ģimnāzija, Anita Rieksta

no 8. novembra
Akvareļu izstāde “Rakstu ainava” Stopiņu novada domes telpas, Santa Podgaiska

Piektdiena, 9. novembris
plkst.19.00 Vīru kopas “Vilki” koncerts “Karavīru dziesmas” Skolas izglītojamie un pedagogi – klausītāji, Ulbrokas kultūras nams, Inta Kalniņa

Svētdiena, 11. novembris
Lāčplēša diena, Lāpu gājiens Inta Kalniņa, Kaspars Stankevičs

12. - 16. novembris
Patriotu nedēļa Visi skolas audzēkņi un pedagogi

Pirmdiena, 12.novembris
Izdziedam Latviju! “Skaista, skaista tēvu zeme” Visi skolas audzēkņi un pedagogi
plkst. 17.00 Izstāde “Es esam Latvia!” Vizuāli plastiskās nodaļas 6.kursa audzēkņi, izstāžu zālē, Santa Podgaiska

Sestdiena, 17. novembris
plkst.18.00 Valsts svētku pasākums Stopiņu novada Līgo parkā Visi skolas audzēkņi un pedagogi, darbinieki, vecāki, Stopiņu novada Līgo parks, Inta Kalniņa

26.- 30. novembris
stundu laikā Vispārējās klavieres – kontrolstunda nodarbību telpās, 2.-6./8. klase, Ginta Stalidzāne

Otrdiena, 27. novembris
plkst.16.00 Izstādes “Portrets Latvijā. 20.gs sejas“ apmeklējums 5., 7. kurss, Nacionālais Mākslas muzejs, Santa Podgaiska

Trešdiena, 28. novembris
lkst.16.00 Izstādes “Portrets Latvijā. 20.gs sejas“ apmeklējums 4., 6. kurss, Nacionālais Mākslas muzejs, Santa Podgaiska

Sestdiena, 25. novembris
plkst.12.00 Kora klase – konkurss Putnu bērni Izvirzītie kora klases audzēkņi, Rīgas Tehniskā universitāte, Sabīne Balode

Svētdiena, 26. novembris
plkst.12.00 Kora klase – konkurss Putnu bērni Izvirzītie kora klases audzēkņi, Rīgas Tehniskā universitāte, Sabīne Balode

4. - 18. decembris
stundu laikā Solfedžo – kontrolstundas, 1.-8. klase 33., 34.telpa, Žanna Stankeviča, Dženifera Pūliņa

Ceturtdiena, 6. decembris
stundu laikā Kora klase – Mācību koncerts – Klavieres 2.-8. klase, nodarbību telpās, Ginta Stalidzāne

Piektdiena, 7. decembris
stundu laikā Kora klase – Mācību koncerts – Klavieres 2.-8. klase, nodarbību telpās, Ginta Stalidzāne

10.- 14. decembris
Mācību darbu skates visos mācību priekšmetos, atbilstoši mācību priekšmetu programmu prasībām Vizuāli platiskās mākslas nodaļa 1.- 7. kurss, Santa Podgaiska

Pirmdiena, 10. decembris
plkst.15.00 Pūšaminstrumentu spēle – Mācību koncerts, Valsts konkursa I kārta Pūšaminstrumentu klases izglītojamie, Ulbrokas kultūras nams, Daina Treimane

Otrdiena, 11. decembris
plkst.12.00 Pūšaminstrumentu spēles metodiskās komisijas sanāksme Pūšaminstrumentu spēles pedagogi, 37. telpa, Daina Treimane

Trešdiena, 12. decembris
plkst.17.10 Akordeona spēle – Mācību koncerts Akordeona klases izglītojamie, Ulbrokas kultūras nams, Anita Rieksta
plkst.17.50 Solfedžo – Noslēguma eksāmens (rakstveida teorija) 8.a klase, 33. telpa, Žanna Stankeviča
plkst.19.10 Solfedžo – Noslēguma eksāmens (rakstveida teorija) 6.b klase, 33. telpa, Žanna Stankeviča

Cetrutdiena, 13. decembris
plkst.16.00 Ģitāras spēle – Mācību koncerts 2.- 5. klase, 20. telpa, Kristaps Hermanis
plkst.18.00 Ģitāras spēle – noklausīšanās 6. klase, 20. telpa, Kristaps Hermanis

Trešdiena, 13. decembris
plkst.14.45 Solfedžo – kontrolstunda (rakstveida)
Nošu ilgumi: ceturtdaļnots, pusnots, astotdaļnots;
Pauzes: ceturtdaļpauze, astotdaļpauze; grupēšana 2/4, 3/4, 4/4. Alterācijas zīmes diēzs, bemols. Do, Fa, Sol mažors, noturīgās pakāpes, T53, tetrahords.
33. telpa, 1.b grupa, Žanna Stankeviča
plkst.16.15 Akordeona klase – mācību koncerts (polifonija, skaņdarbs) 36. telpa, 2.-5. klase, Anita Rieksta
plkst.17.00 Akordeona klase – mācību koncerts (polifonija, skaņdarbs) 36. telpa, 6. klase, Anita Rieksta

Ceturtdiena, 14. decembris
plkst.14.00 Klavierspēle – Mācību koncerts 2. – 7. klase, Ulbrokas kultūras nams, Ginta Stalidzāne
plkst.17.55 Klavierspēle – Noklausīšanās 8. klase, Ulbrokas kultūras nams, Ginta Stalidzāne
plkst.15.00 Flautas, Mežraga, Trompetes klase – mācību koncerts (divi dažāda rakstura skaņdarbi) Ulbrokas kultūras nama zālē, 2.-7. klase, Daina Treimane, Kaspars Stankevičs
plkst.18.00 Sitaminstrumentu spēle – mācību koncerts, Valsts konkursa I kārta MDA – 6. klase, Ulbrokas kultūras nams, Mikus Bāliņš

Pirmdiena, 17. decembris
plkst.19.00 Klavieru klases koncerts vecākiem Klavieru klases izglītojamie, Ulbrokas kultūras nama zālē, Ginta Stalidzāne
plkst.19.20 Mākslas nodaļa – Noslēguma darbs mācību priekšmetā Darbs materiālā skates 7. kurss, 11. telpa, Santa Podgaiska

Otrdiena, 18. decembris
plkst.12.00 Klavieru metodiskās komisijas sanāksme Klavierspēles pedagogi, 24. telpa, Ginta Stalidzāne
Adventa laika izstāde 1. -7. kurss, vestibili, kāpņu telpa, Rolands Vēgners, Daira Tropa
Adventa laika izstāde MDA grupas, Stopiņu novada dome, Marija Matvejeva

Trešdiena, 19. decembris
plkst.12.00 Pedagoģiskās padomes sēde Visi pedagogi, 33.telpa, Vita Pinne
plkst.18.30 Vijoles klases Ziemassvētku ieskaņas vakara koncerts Vijoles klases izglītojamie, absolventi, 34. telpa, Laura Treide – Plaude

Piektdiena, 21. decembris
I semestra noslēguma koncerts – izstāde “Ai, bagāti ziemas svētki” Izglītojamie, pedagogi, vecāki, Ulbrokas kultūras nams, Vita Pinne

Piektdiena, 21. decembris
Liecību izsniegšana Izglītojamie, pedagogi, klašu telpās

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *