Pašnovērtējums

Pašnovērtējums

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir Stopiņu novada domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā un mūzikā.

Skola dibināta 1998. gadā kā Ulbrokas mūzikas skola (Stopiņu pagasta padomes sēdes protokols Nr.38, 22.07.1998.). 2000. gadā tika pievienota mākslas programma (Stopiņu pagasta padomes sēdes protokols Nr.89, 23.08.2000.) un nosaukums tika mainīts Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola.

Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Skola nodrošina izglītojamiem mācības latviešu valodā. Izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši 2017. gada 03. janvāra apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas kārtība.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola piedāvā interešu izglītību Muzikālo/Mākslas dotību attīstība bērniem no 5 līdz 8 gadu vecumam. Skolai ir savas tradīcijas, tai ir sava simbolika.

Skolas ēka celta 1973. gadā kā Tehniskās informācijas ēka. No 1998. gada ēka tiek nomāta no LLU ZPI, bet no 2003. gada ēka ir pašvaldības īpašums. Ēkai ir 3 stāvi, telpas pielāgotas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Skola atrodas slēgtā (apsargājamā) teritorijā.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola īsteno 14 profesionālās ievirzes izglītības programmas – 1 mākslā un 13 mūzikā. 2021./2022. mācību gadā licensēta jauna Eifonija spēles izglītības programma, kurā uzsākuši māčibas 2 izglītojamie. Izglītojamo skaits skolā no 2017. gada līdz 2019. gadam ir ar minimālām izmaiņām – 2018. gadā par 4.95% samazinoties izglītojamo skaitam salīdzinājumā ar 2017. gadu, bet turpmākos divus gadus tas ir stabils. 2021./2022. mācību gadā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācīsies uzsāka 248 izglītojamie, pabeidza 236.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas absolventi iesaistās novada pašdarbības kolektīvos, tā turpinot skolā aizsāktās tradīcijas. Katru gadu kāds no absolventiem turpina izglītību nākošā izglītības pakāpē. Mūsu absolventi atgriežas skolā kā mācībspēks.

Skolā strādā 31 pedagog1 – 26 Mūzikas nodaļā, 5 Mākslas nodaļā un 5 tehniskie darbinieki. 50% pedagogu ir maģistra grāds, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesa vadību. Pedagogu darba stāžs gados ir atšķirīgs, tas norāda uz dažāda vecuma un pieredzes pedagogu klātbūtni mācību procesa nodrošināšanā. Tas, savukārt, veicina ideju, domu un pieredzes savstarpēju mijiedarbību.

Skolā ir mērķtiecīgi organizēta vide, kur izglītojamais veido savu radošo pieredzi, vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Skolā ir plašs piedāvājums profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai mākslā un mūzikā, ir pietiekams mūzikas instrumentu nodrošinājums (uz mācību laiku var nomāt), dažādas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek sekmīgi izmantotas mācību procesā, interneta pieslēgums, iespēja izvēlēties kolektīvās muzicēšanas formas, iesaistīties skolas nometnēs un radošajās darbnīcās, apmeklēt mācību ekskursijas, piedalīties un saņemt atbalstu dažādos valsts un starptautiska mēroga pasākumos – konkursos, festivālos, izstādēs, meistarklasēs, lekcijās, kursos, saņemt naudas balvu par augstiem sasniegumiem, iespēja mācību nodarbību laikā apmeklēt profesionālu mākslinieku izstādes, profesionālu mūziķu un kolektīvu koncertus, novadā deklarētajiem izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm ir iespēja saņemt mācību maksas atvieglojumus.

Skolas dibinātājs: Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Veids: Profesionālās ievirzes izglītības iestāde

Tips: Mūzikas un mākslas skola

Juridiskais statuss: Pastarpinātās pārvaldes iestāde

Direktore: Santa Podgaiska

UMMS pašnovērtējums 2021./2022.m.g.

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *