Pašnovērtējums

Pašnovērtējums

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir Stopiņu novada Domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā un mūzikā.
Skola dibināta 1998. gadā kā Ulbrokas mūzikas skola. 2000. gadā tika pievienota mākslas programma un nosaukums tika mainīts Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola.
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola īsteno 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas – 1 mākslā un 12 mūzikā. 2018./2019. mācību gadā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācīsies (plānots) 260 izglītojamie no Stopiņu, Ādažu, Garkalnes, Ropažu, Salaspils novadiem un Rīgas.
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas absolventi iesaistās novada pašdarbības kolektīvos, tā turpinot skolā aizsāktās tradīcijas. Katru gadu kāds no absolventiem turpina izglītību nākošā izglītības pakāpē. Mūsu absolventi atgriežas skolā kā mācībspēks.
Skolā strādā 24 pedagogi – 20 mūzikas nodaļā un 4 mākslas nodaļā un 3 tehniskie darbinieki. 73% pedagogu ir maģistra grāds, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesa vadību. Plānots, ka 2018./2019. mācību gadā darbu skolā uzsāks vēl divi jaunie pedagogi.
Skolā ir mērķtiecīgi organizēta vide, kur izglītojamais veido savu radošo pieredzi, vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Skolā ir plašs piedāvājums profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai mākslā un mūzikā, ir pietiekams mūzikas instrumentu nodrošinājums (uz mācību laiku var nomāt), dažādas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek sekmīgi izmantotas mācību procesā, interneta pieslēgums, iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības, piemēram, ērģeļu spēle, iespēja izvēlēties kolektīvās muzicēšanas formas, iesaistīties skolas nometnēs un radošajās darbnīcās, apmeklēt mācību ekskursijas, piedalīties un saņemt atbalstu dažādos valsts un starptautiska mēroga pasākumos – konkursos, festivālos, izstādēs, meistarklasēs, lekcijās, kursos, saņemt naudas balvu par augstiem sasniegumiem, iespēja mācību nodarbību laikā apmeklēt profesionālu mākslinieku izstādes, profesionālu mūziķu un kolektīvu koncertus.

UMMS pašnovērtējums

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *