Vērtēšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas kārtība

Vērtēšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas kārtība

Vērtēšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas kārtība