Dženifera Pūliņa

Dženifera Pūliņa

Sevi raksturoju kā atsaucīgu un izpalīdzīgu, mērķtiecīgu, prasīgu un objektīvu skolotāju. Man ir svarīgi šīs īpašības attīstīt arī audzēkņos. Būtiski, lai bērns ir aktīvs mācību procesa laikā. Esmu radoša, rosinu audzēkņus apzināties un izmantot jaunas iedejas mācību satura apguvē.
Esmu absolvējusi Talsu mūzikas skolas klavierspēles specialitāti. Priekšroku devu mūzikas teorijas priekšmetiem, tādēļ iestājos PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolā, absolvējot Mūzikas vēstures un teorijas nodaļu. Mācības turpinu vēljoprojām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, studējot Muzikoloģijas katedrā – Mūzikas vēsturi, teoriju un žurnālistiku. Papildus studijām pilnveidojos mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāju kursos. Esmu mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā un Olaines Mūzikas mākslas skolā.