Ginta Teterovska

Ginta Teterovska

Sākusi savu ceļu vizuālās mākslas pasaulē ar mācībām Salaspils mūzikas un mākslas skolā. Absolvējusi vizuāli plastiskās mākslas nodaļu. Studiju izvēlē nosliekusies par labu pedagoģijai, jo vēlējusies skolēniem palīdzēt ieraudzīt pašizpausmes iespējas, kuras sniedz māksla.
2020. gadā mākslinieka Jura Utāna vadībā absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālo bakalaura grādu izglītībā, vizuālās mākslas un angļu valodas skolotāja kvalifikācijas. Absolvējot saņēmusi LU rektora atzinības rakstu par izstrādāto diplomdarbu “Grafikas izteiksmes līdzekļu apguve vizuālajā mākslā 9.klasē”.
Iedvesmu un mieru rod pavadot laiku dabā.