Sabīne Balode

Sabīne Balode

Prasīgums un uzņēmība. Cenšanās katrā audzēknī pamanīt dārgumu un tad nežēlot laiku, enerğiju, lai tas varētu atmirdzēt visskaistāk. Skolotājas sirdslieta ir koris, balss un bērnu izaugsme. Lielu sapņu cilvēks gan attiecībā pret sevi, gan apkārtējiem.