UMMS 2022./ 2023. mācību gads TĀDI ESAM

2023. gada 30. maijs
Nav komentāru

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai 2022./ 2023. mācību gads bijis radošiem notikumiem un panākumiem bagāts. Mūsu skolas audzēkņi piedalījušies 13 Starptautiskos un 18 Latvijas mēroga konkursos.

Starptautiskos konkursos iegūtas piecas Grand Prix balvas,
pie tam trīs no tām saņēmis Akordeona spēles 5.klases audzēknis Arhips Boroviks – 40.Starptautiskais akordeonistu konkurss Pērnavā, VII Starptautiskais mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu-solistu konkurss, Starptautiskais  akordeonistu solistu un ans. konkurss Concord of sounds (skolotāja Anita Rieksta).
Divas Grand Prix ieguvusi Saksofona spēles 4.klases audzēkne Paula Paparde – Štamere – Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss Saxophonia 2023 un IV Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentujauno izpildītāju konkurss Wind Stars 2023 (skolotājs Alvils Altmanis, koncertmeistare Vita Gajevska).

Starptautiskajos konkursos iegūtas četras I vietas:
Flautas spēles 7.klases audzēkne Anete Duntava – VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss Naujene Wind 2023;
Flautas spēles 5.klases audzēkne Beāta Bobko – IV Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentujauno izpildītāju konkurss Wind Stars 2023 (skolotāja Daina Treimane, koncertmeistare Vita Gajevska);
Saksofona spēles 4.klases audzēkne Paula Paparde – Štamere un
Saksofona spēles 3.klases audzēkne Matilde Pelša  = XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss “Ozolnieki 2023” (skolotājs Alvils Altmanis, koncertmeistare Vita Gajevska).

Starptautiskajos konkursos iegūtas trīs II vietas:
Flautas spēles 5.klases audzēkne Beāta Bobko – VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss Naujene Wind 2023 (skolotāja Daina Treimane, koncertmeistare Vita Gajevska);
Trompetes spēles 4.klases audzēknis Leinards Blūmentāls –VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss Naujene Wind 2023 (skolotājs Aivars Osītis, koncertmeistare Inga Sarkane);
Saksofona spēles 3.klases audzēkne Matilde Pelša -IV Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentujauno izpildītāju konkurss Wind Stars 2023 (skolotājs Alvils Altmanis, koncertmeistare Vita Gajevska).

Starptautiskajos konkursos iegūtas trīs III vietas:
Trompetes spēles 4.klases audzēknis Leinards Blūmentāls –VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss Naujene Wind 2023 (skolotājs Aivars Osītis, koncertmeistare Inga Sarkane);
Trompetes spēles 4.klases audzēknis Gustavs Gansons –XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss “Ozolnieki 2023” (skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Vita Gajevska);
Mākslas nodaļas 6.kursa audzēkņe Alina Kuzņecova -IV Straptautiskais konkurss MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT (skolotāja Laura Buholte).

Starptautiskajos konkursos iegūtas piecas Atzinības:
Klavierspēles 5.klases audzēkne Anna Timerkana – Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss (skolotāja Svetlana Timerkana);
Flautas spēles 5.klases audzēkne Beāta Bobko – XXVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss BALTAIS FLĪĢELIS 2023 (skolotāja Daina Treimane, koncertmeistare Vita Gajevska);
Mākslas nodaļas 5.kursa audzēkne Marta Libeka –5. Starptautiskā miniatūrgrafikas biennāle “ Starp melno un balto” “Peles, kaķi un suņi… literatūrā un dzīvē” (skolotāja Dace Balode);
Mākslas nodaļas 6.kursa audzēkne Simona Pinkule – IV Straptautiskais konkurss MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT (skolotāja Laura Buholte);
Mākslas nodaļas 6. kursa audzēkņe Katrīna Katkēviča – IV Straptautiskais konkurss MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT (skolotāja Dace Balode).

Valsts mēroga konkursos sešas I vietas:
Kora 1.klases audzēkne Karolīna Jēkabsone – IV Alvila Altmaņa vokālistu konkurss Ulbrokas Vālodzīte (skolotāja Sabīne Balode);
Vijoles spēles 5.klases audzēkne Sandra Štilla – Valsts konkursa stīgu instrumentu spēle – vijoles spēlē 2.kārta un 3.kārta (skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Aija Ziņģīte);
Flautas spēles 5.klases audzēkne Beāta Bobko – VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem FLAUTU BALSIS (skolotāja Daina Treimane, koncertmeistare Vita Gajevska);
Vijolnieku ansamblis Sandra Štilla, Margarita Barabanova, Luīze Mia Sadovska, Loreta Vaivode –Jauno Mūziķu konkurss Stīgo, radi Bolderājā! (skolotāja Laura Treide-Plaude, koncertmeistare Aija Ziņģīte);
Koklētāju ansamblis “Tīne” – Pierīgas koklētāju ansambļu skate dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos (skolotāja Ieva Kalniņa).

Valsts mēroga konkursos piecas II vietas
Kora 1.klases audzēkne Franciska Iljina – IV Alvila Altmaņa vokālistu konkurss Ulbrokas Vālodzīte (skolotāja Sabīne Balode);
Mākslas nodaļas 1.kursa audzēkne Madara Anuševica – Jauno Mākslinieku konkurss “Ar Purvīša acīm” (skolotāja Laura Buholte);
Akordeona spēles 5.klases audzēknis Arhips Boroviks – V Vislatvijas akordeonistu konkurss Daugavpilī (skolotāja Anita Rieksta);
Kokles spēles 5.klases audzēkne Alīna Terēze Zaharonoka – VIII Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss IECAVA 2023 (skolotāja Ieva Kalniņa);
Sitaminstrumentālistu ansamblis Edvards Martinovs, Ralfs Kalniņš, Filips Paurs, Armands Bērziņš –  VI Sitaminstrumentu spēles audzēkņu ansambļu konkurss Amber Percussion 2023 (skolotājs Mikus Bāliņš).

Valsts mēroga konkursos trīs III vietas:
Vijoles spēles 2.klases audzēkne Samanta Buša – T.Mekša I vijolnieku konkurss (skolotāja Laura Treide-Plaude, koncertmeistare Aija Ziņģīte);
Vijoles spēles 2.klases audzēkne Samanta Buša – Vidzemes reģionamūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss -2023 (skolotāja Laura Treide-Plaude, koncertmeistare Aija Ziņģīte);
Mākslas nodaļas 3.kursa audzēkne Katrīna Lazdiņa – Keramiķa Jēkaba Drandas atcerei veltīts keramikas darbu konkurss “Ko tie tur ar tiem māliem!” (skolotāja Daira Tropa).

Valsts mēroga konkursos divas Atzinības:
Mākslas nodaļas 1.kursa audzēkns Pauls Staškevics – Keramiķa Jēkaba Drandas atcerei veltīts keramikas darbu konkurss “Ko tie tur ar tiem māliem!” (skolotāja Daira Tropa);
Kokles spēles 2.klases audzēkne Angelina Gasperoviča – VIII Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss IECAVA 2023 (skolotāja Ieva Kalniņa).

Starp valsts konkursies sevišķi sarežģīts un laikietilpīgs bija Latvijas mūzikas skolu audzēkņu konkurss TALANTS LATVIJAI. Tas norisinājās tŗīs kārtās no februāra līdz maijam Rīgas Latviešu biedrībā, piedaloties 175 bērniem un jauniešiem no 20 Latvijas mūzikas skolām. Konkursa finālā savā starpā radoši sacentās 29 taustiņinstrumentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu, kā arī stīginstrumentu spēles audzēkņi. Esam patiesi lepni, ka mūsu skolas
Flautas spēles 7.klases audzēkne Anete Duntava (skolotāja Daina Treimane, koncertmeistare Vita Gajevska) un Saksofona spēles 4.klases audzēkne Paula Paparde –Štamere (skolotājs Alvils Altmanis, koncertmeistare Vita Gajevska) ieguva I vietu. II vieta šoreiz tika Vijoles spēles 5.klases audzēkneI Sandrai Štillai (skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Aija Ziņģīte), bet Akordeona spēles 5.klases audzēknis Arhips Bororviks (skolotāja Anita Rieksta) ieguva III vietu. Savukārt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola konkursā ieguva Arnolda Skrides balvu par rezultatīvāko sniegumu konkursa finālā.

Šajā mācību gadā organizēti arī skolas mēroga konkursi “Līgo 35” un Skolas reprezentācijas materiālu vizuālās koncepcijas konkurss “Profesionālitāte un radošums”, kā arī notikuši daudzi koncerti un citi pasākumi.
Skola organizējusi trīs Latvijas mēroga konkursus: IV komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2022; VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem “FLAUTU BALSIS”; VI Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkurss Amber Percussion 2023.
10. jūnijā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Kultūras centru “Ulbrokas Pērle” rīko IV Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncertu – festivālu, kura mērķis ir gatavojoties Latvijas jauno akordeonistu apvienotā orķestra lielkoncertam „Skan akordeons!” XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2025.gadā.
Vasaras beigās ceram sagaidīt daudzus dalībniekus skolas organizētajā Keramikas vides objektu konkursā PIEPILSĒTAS PĻAVA Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem.
Šogad skolu apsolvēja 29 jaunie mākslinieki un mūziķi. Novēlam viņiem veiksmi turpmākajos ceļos un gaidām skolā atkal jaunus audzēkņus.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Santa Podgaiska

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *