No idejas līdz rezultātam

2016. gada 16. februāris
Nav komentāru

Projekts “No idejas līdz rezultātam” tika iesniegts 2011.gada 18.aprīlī Stopiņu novada domes izsludinātajā mazo projektu konkursā un saņēma finansiālu atbalstu. Projekta aktivitātes norisinājās Stopiņu novada Ulbrokas dienas centrā 2011. gada rudenī. 

Projekta mērķis –
1. Cilvēkresursu attīstība un izglītība.
2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība.
3. Sabiedrības integrācija.
Projekta mērķa grupa – 
Mērķa grupa – Biedrības BUMMS biedri, Stopiņu novada nevalstiskās un citas organizācijas, jaunieši un ikviens interesents, kurš vēlas aktīvi iesaistīties vietējiem iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanā, projektu vadībā un organizēšanā.
Projekta apjoms – 
Projekta ietvaros tika organizēts vairāku pasākumu cikls, kopumā 10 pasākumi – motivācijai, projektu vadīšanai, grāmatvedībai, lietvedībai, finansējumu piesaistei, fondu iespējām u.c. To laikā biedrību pārstāvji tiks apmācīti darbam biedrībā un projektu vadībā, tādējādi tiks veicināta biedrību cilvēkresursu attīstība un izglītība. Paaugstināsies to institucionālā kapacitāte. Biedrību neaktīvie biedri un mazāk aktīvie, vairāk iesaistīsies to darbā, projektos un dažādos pasākumos, kā arī paši uzņemsies dažādu, vietējiem iedzīvotājiem aktuālu, projektu vadību un organizēšanu, tādējādi attīstot pilsonisko sabiedrību. Projekta īstenošana sekmēs dalībnieku profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, tādējādi tika veicināta sabiedriskā integrācija un turpmāka kopēja sadarbība dažādu novadam aktuālu jautājumu risināšanai.
Projekta finansējuma apjoms – 
Projekts tika iesniegts 2011.gada 18.aprīlī Stopiņu novada domes izsludinātajā mazo projektu konkursā un ir saņēmis finansiālu atbalstu.
Projekta kopējās izmaksas 480.00 LVL lektoru, ekspertu un konsultantu atlīdzībām.
Finansējuma apjoms no Stopiņu novada domes puses – 300.00 LVL, kas ir 62.5 % no kopējām projekta izmaksām.
Finansējuma apjoms no biedrības BUMMS, līdzfinansējums – 180.00 LVL, kas ir 37.5 % no projekta kopējām izmaksām.

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *