Pašnovērtējums

2013. gada 7. decembris
Nav komentāru

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir Stopiņu novada domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā un mūzikā. Skola dibināta 1998. gadā kā Ulbrokas mūzikas skola (Stopiņu pagasta padomes sēdes protokols Nr.38, 22.07.1998.). 2000. gadā tika pievienota mākslas programma (Stopiņu pagasta padomes sēdes protokols Nr.89, 23.08.2000.) un nosaukums tika mainīts Ulbrokas Mūzikas.. Lasīt vairāk →

Mūzikas nodaļa

2013. gada 7. decembris
Nav komentāru