Mūzikas teorijas nodaļas ārpusstundu pasākumi

2017. gada 24. marts
Nav komentāru

Šī gada 21. un 23. martā UMMS norisinājās ikgadējie mūzikas teorijas pasākumi: “Mūzikas teorijas viktorīna” 4.b-6.b klašu grupām un 4.a-8.a klašu grupām, kā arī “Muzikālais riču –raču” 2., 3. klašu grupām. Vecāko klašu grupas “Mūzikas teorijas viktorīnā” pildīja dažādus uzdevumus, kas saistīti ar mūzikas literatūru, solfedžo elementiem, kā arī ar aktualitātēm mūzikā visā pasaulē un Latvijā… Lasīt vairāk →

Solfedžo stunda

2017. gada 17. janvāris
Nav komentāru

Solfedžo olimpiāde

2016. gada 25. novembris
Nav komentāru

Šajā mācību gadā teorētisko priekšmetu nodaļā ir ieviests jauns pasākums – solfedžo olimpiāde dziedāšanā no lapas. Olimpiādes mērķis bija padziļināti apgūt solfedžēšanu, mācoties ne tikai sajust ritmu un intonatīvi precīzi nodziedāt melodiju ar nošu nosaukumiem, bet arī sajust frāzējumu un vingrinājuma raksturu. Lasīt vairāk →

Muzikālā viktorīna

2016. gada 29. februāris
Nav komentāru

Mūzikas teorijas viktorīna

2016. gada 26. februāris
Nav komentāru

Ar prieku mūzikas nodaļas 4.b – 6.b un 6.a – 8.a klašu audzēkņi sagaidīja šī gada kārtējo Muzikālās viktorīnas pasākumu 26. februārī plkst. 16.00,  Ulbrokas kultūras namā. Lasīt vairāk →

Muzikālais RIČU – RAČU

2016. gada 23. februāris
Nav komentāru

Šogad mūsu skolā aizsākās vēl viena jauka muzikālā aktivitāte „Muzikālais RIČU-RAČU”.  23. februārī  kopā pulcējās mūzikas nodaļas 2.-3. klašu skolēni, lai jautri un erudīti pavadītu pēcpusdienu, kuras mērķis bija veicināt savstarpējo saskarsmi un attīstīt prasmi ieklausīties vienam otrā. Lasīt vairāk →

Muzikālais RIČU – RAČU

2016. gada 23. februāris
Nav komentāru

Mūzikas teorijas viktorīna

2015. gada 10. marts
Nav komentāru

Mūzikas teorijas viktorīna

2015. gada 23. februāris
Nav komentāru

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 20. februārī pirmo reizi norisinājās Mūzikas teorijas viktorīna. Pasākumā piedalījās vecāko klašu skolēni no 4.b-6.b un 6.a-8.a. Viktorīnas mērķis bija popularizēt mūzikas teorijas priekšmetus, veicināt skolēnu radošo spēju izpausmes un kolektīva saliedētību. Lasīt vairāk →

Mūzikas teorija

2013. gada 7. decembris
Nav komentāru

Solfedžo ir mācību priekšmets, kas veltīts muzikālās dzirdes attīstīšanai. Solfedžo pamatā ir dziedāšana ar nošu nosaukumiem. No šejienes radies nosaukums – solfedžo, kas izveidojies no nošu nosaukumiem – „sol” un „fa”. Dziedāšana ar nošu nosaukumiem attīsta un veido muzikālo dzirdi, kas sevī ietver: intonatīvo dzirdi – spēju intonēt gammas, intervālus, akordus, melodiskos vingrinājumus; harmonisko dzirdi.. Lasīt vairāk →