Mūzikas teorijas viktorīna

2015. gada 23. februāris
Nav komentāru

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 20. februārī pirmo reizi norisinājās Mūzikas teorijas viktorīna. Pasākumā piedalījās vecāko klašu skolēni no 4.b-6.b un 6.a-8.a. Viktorīnas mērķis bija popularizēt mūzikas teorijas priekšmetus, veicināt skolēnu radošo spēju izpausmes un kolektīva saliedētību. Lasīt vairāk →

Mūzikas teorija

2013. gada 7. decembris
Nav komentāru

Solfedžo ir mācību priekšmets, kas veltīts muzikālās dzirdes attīstīšanai. Solfedžo pamatā ir dziedāšana ar nošu nosaukumiem. No šejienes radies nosaukums – solfedžo, kas izveidojies no nošu nosaukumiem – „sol” un „fa”. Dziedāšana ar nošu nosaukumiem attīsta un veido muzikālo dzirdi, kas sevī ietver: intonatīvo dzirdi – spēju intonēt gammas, intervālus, akordus, melodiskos vingrinājumus; harmonisko dzirdi.. Lasīt vairāk →